Sunday, 23 April 2017

Tahap Pengkelasan Ijazah Sarjana Muda & Diploma UiTM

Tahap Pengkelasan Diploma UiTMTahap Pengkelasan Diploma bagi semua program-program di UiTM adalah seperti berikut:

Diploma Kelas Pertama
CGPA: 3.50 - 4.00

Diploma Kelas Kedua
CGPA: 2.00 - 3.49


Tahap Pengkelasan Ijazah Sarjana Muda & Diploma UiTMTahap Pengkelasan Ijazah Sarjana Muda UiTMTahap Pengkelasan Ijazah Sarjana Muda bagi semua program-program di UiTM adalah seperti berikut:

Kelas Kepujian Pertama
CGPA: 3.50 - 4.00

Kelas Kedua (Tinggi) 
CGPA: 3.00 - 3.49

Kelas Kedua (Rendah)
CGPA: 2.20 - 2.99

Kelas Ketiga
CGPA: 2.00 - 2.19Tahap Pengkelasan Ijazah Sarjana Muda & Diploma UiTM


Sumber: https://missobsesi.blogspot.my/

3 comments: