Saturday, 23 January 2016

Tutorial Bahasa Mandarin Hanyu Pinyin #1: Dìyī kè - Nĭ hăo

Dìyī kè (第一课) – Pelajaran 1 / Lesson 1
Nĭ hăo (你好) – Salam Sejahtera / HelloFokus Pembelajaran / Learning Focus

      Nĭ hăo (你好) – Memberi salam / saying hello
      Nĭ hăo ma? (你好吗) – Tanya khabar / greeting
      Nĭ jiào shénme míngzi? (你叫 什么名字)  - Tanya nama orang / to ask someone’s name
      Xièxie (谢谢) – Mengucapkan terima kasih / expressing thanks

Huìhuà I – Perbualan 1 / Dialogue 1

Hāshān : Xiăojie, nĭ hăo!

Wáng Mĕilíng : Xiānsheng, nĭ hăo!

Hāshān : Nĭ jiào shénme míngzi?  

Wáng Mĕilíng : Wŏ jiào Wáng Mĕilíng. Nĭ ne?

Hāshān : Wŏ jiào Hāshān.

Shēngcí I (生词1) – Perkataan baru 1 / Word 1

nĭ hăo (你好) – salam sejahtera / how do you do (a form of greeting)
xiăojie (小姐) – cik (kn) / Miss (n)
xiānsheng (先生) – encik (kn) / Mr. (n)
nĭ () – awak (kg) / you (pron)
jiào () – dipanggil dengan (kk) / to be called (v)
shénme (什么) – apa (kg) / what (pron)  
míngzi (名字) – nama (kn) / name (n)
wŏ () – saya (kg) / I; me (pron)
ne ()– partikel modus (kb) / modal particle (aux)

2 comments:

  1. nice entry... zizie simpan lagi buku teks Mandarin.. hihi

    ReplyDelete
  2. Masa study ikut kelas Mandarin tahap 1. Itu pun Sha tak lepas, adudududu.

    ReplyDelete